Gustaf Croner (1889-1962)

“Rue Norvins”
etsning, 222 x 193 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1942

“Skördefält” (1939–40)
etsning, 202 x 240 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1946

“Kust, Halland”
etsning, 138 x 205 mm

Text: G. Croner F.f.G.K. -48 i bildytan n.t.v.
I: Före all text; handsignerad;
II: med text; ej handsignerad;

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1948