Harry Andersson (Harryan) (1895-1948)

“Aladdin”
träsnitt, 327 x 240 mm

text (i boktryck): ALADDIN. FÖREN. F. GRAFISK KONST. HARRY ANDERSSON.
Signerad i stocken t v i bildytan: HA (sammanskrivna).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad, med upplagesiffran
200 ex. (En tidigare upplagesiffra 211 kan härledas från en tryckarräkning.)
II: med text.

Portföljår: 1923