Emil Åberg (1864-1940)

“Vid Fiskarehamnen, Stockholm”
etsning, 333 x 440 mm

text (i boktryck): VID FISKAREHAMNEN, STOCKHOLM. EMIL ÅBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
Signerad nedtill i plåten: E Å (sammanskrivna).
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.
(Extrablad)

Portföljår: 1910