Föreningen för Grafisk Konst
Kära medlem
Föreningen för Grafisk Konst vill visa sin uppskattning över att ha dig som medlem!

Eftersom vi nu har den unika möjligheten till att ta in flera medlemmar utan att höja upplagan i portföljen ger vi följande erbjudande till våra medlemmar:

Om du skaffar en ny medlem så reducerar vi din årsavgift med 500 kr för det år som nyrekryteringen gäller. Du får också ett grafiskt blad, ”Koppartryckaren” av Axel Tallberg från 1890 i nytryck av styrelseledamoten och konstnären Jordi Arkö.

Tänk på vänner och bekanta i umgängeskretsen, privata eller på företaget. Tänk på alla åldrar, kanske finns det några som startar en ny familj med ny lägenhet och som då får möjligheten till att årligen erhålla fyra stycken högkvalitativa grafiska blad, skapade av samtida svenska och Sverigeanknutna utvalda konstnärer för 2200 kr/år.

FfGK:s verksamhet och utgivningar har pågått sedan 1887 och har genom åren gett ut det främsta som svensk och nordisk grafik kan erbjuda. Bl.a. Anders Zorn, Carl Larsson, Pentti Kaskipuro, Lena Cronqvist, Eva Zettervall, Andreas Eriksson och Ann Edholm m.fl.

Har du värvat någon ny medlem?

Hör då av dig till oss så ordnar vi resten! info@ffgrafiskkonst.se
Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm

På styrelsens Vägnar, Björn Krestesen Ordförande i FfGK

Grafiktriennal XVI / Nordic Contemporary Print Triennial
Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Galleri Sander, Trelleborgs Museum och Kulturens Hus, Luleå Grafiktriennal XVI. En utställning som strävar efter att utforska och presentera ett utsnitt ur den samtida nordiska grafiken. Inlämningsdatum för ansökan är 13 mars – 17 april 2019 (poststämpel godtas). Ansökan görs med pappersfoton av ett maximalt antal om 5 verk som ej är äldre än 3 år, och skickas till Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 118 20 STOCKHOLM.
Läs mer och ladda ned ansökningshandlingar här: Grafiktriennal XVI 2020Årets portfölj