Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Hugo Zuhr (1895-1971)
“Bygata i Skisma, Kreta”

litografi (2 plåtar) 470 x 416;
Tryckningen utförd av J Christian Sörensen, Köpenhamn.

Portföljår:1960