Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Eva Zettervall (f 1941)
”Melancholy Girl I”

serigrafi, 40,3 x 34;
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.


Portföljår:2011
”Melancholy Girl II”

serigrafi, 40,3 x 34;
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår:2011
”MacBeth Sisters I”

serigrafi, 34 x 40,2;
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår:2011
”Macbeth Sisters II”

serigrafi, 34 x 40,2;
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår:2011

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 2011 [pdf 139KB]