Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Petter Zennström (f 1945)
“Puttens odling”

träsnitt 280 x 346;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1976

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1976 [pdf 248KB]