Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Helge Zanden (1886-1972)
“Blötväder”

mjukgrunds- och akvatintetsning 197 x 244;
text (i boktryck): BLÖTVÄDER. H. ZANDÉN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1916