Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Jacques Zadig (f 1930)
“Händelser i rum”

etsning 357 x 452;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm

Portföljår:1967