Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Jurgen Wrangel (1881-1957)
“Vägen med kärran”

torrnålsgravyr 116 x 145;
Endast i den signerade upplagan: Handsignerad.

Portföljår:1926
“Kvällsmoln”

torrnålsgravyr 130 x 215;
Endast i den signerade upplagan: Handsignerad.
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1929