Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carl Wilhelmson (1866-1928)
“Studie från Bohuslän”

färglitografi 230 x 335;
text: STUDIE FRÅN BOHUSLÄN.
Original-litografi af Carl Wilhelmson.
WALD. ZACHRISSONS LITO. GBG.
Föreningen för Grafisk Konst, Stockholm 1906. Signerad på stenen t h i bildytan:
CW (sammanskrivna).
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Waldemar Zachrissons Litografiska, Göteborg.

Portföljår:1906
“Makrillfiskare”

etsning 287 x 214;
text: Carl Wilhelmson 1919. Fören. För Grafisk Konst 1924
Signerad i plåten överst t.v. i bildytan 19 CW (sammanskrivna) 19
I: före annan text än plåtsignaturen, vilken här upprepas
även i nedre v hörnet. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1924 och 2015