Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Erik Wessel-Fougstedt (1915-1990)
“Trottoar med figurer”

trägravyr 150 x 250;
Tryckningen utförd av Tryckeri AB Björkmans Eftr, Stockholm.
Denna upplaga är numrerad.

Portföljår:1964