Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Filip Weiner (1904-1986
“Grå dag”

etsning 240 x 186;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1946
“Vinterdag”

etsning 195 x 244;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1947
“Interiör”

etsning 277 x 213;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1950