Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Wallert (1890-1962)
“Sigrid”

linje- och akvatintetsning 178 x 222;
text (i boktryck): “SIGRID”. AXEL WALLERT SC FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1916
“Mandolinspelerska”

etsning 265 x 150;
text (i boktryck): “MANDOLINSPELERSKA”. FÖREN.
F. GRAFISK KONST. AXEL WALLERT. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1918
“Naket”

torrnålsgravyr 174 x 113;
Endast i den signerade upplagan: Handsignerad.

Portföljår:1925