Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Reinhold von Rosen (1894-1961)
“Augusti, Åkerö”

etsning 213 x 317;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1929
Signerad i plåten t v och t h i bildytan: Reinhold v. Rosen 1927. Åkerö
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1929
“Landskap från Åkerö”

etsning 220 x 340;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1933
Signerad i plåten t v i bildytan:
Reinhold v. R. f. 1931
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1933
“Hamnen i Raus”


text: Fören. f. Grafisk Konst 1935–36
Signatur i plåten t v i bildytan:
Reinh. v.Rosen 1928
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Detta blad var ersättning för det blad som saknades i 1935 års portfölj.

Portföljår:1936
“Vår i trädgården”

etsning 240 x 348;
text: R. VON ROSEN F.f.G.K. 1937
Beteckning i plåten t h i bildytan: Åkerö 1934
I: före annan text än ortsbeteckningen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen ut förd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1937
“Vårlandskap”

etsning 165 x 370;
Signerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1939
“Ödegården"

etsning och torrnålsgravyr 156 x 237;
Endast i den signerade upplagan: Signerad
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1942
“Morgondimma i Sandby”

etsning 125 x 296;
Signerad i plåten n.t.v. ”Reinh. v.R.” (spegelvänt).
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1947
“Battersea Church”

etsning 140 x 199;

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1957
“The Dock Entrance” (1927)

etsning 124 x 301;
Signerad i plåten t v i bildytan:
Reinhold v.R. f. 1927
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1959
“Den gamla kajen” (1930)

etsning 82 x 181;
Signerad i plåten uppe t h i bildytan: Reinh.v.Rosen. f 1930
Handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1963
“Högskär” (1937)

etsning 73 x 235;
Signerad i plåten t v i bildytan:
Reinhold v R. 1937
Handsignerad, men ej numrerad upplaga.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1966