Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Einar von Strokirch (1879-1932)
“Pojke från Volendam”

färglitografi (3 stenar) ca 260 x 140;
text: POJKE FRÅN VOLENDAM, HOLLAND. Originallitografi af Einar von Strokirch. För.f.Graf.Konst, Stockholm.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Cathos Tryckeri, Köpenhamn.

Portföljår:1909