Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Björn von Rosen (1910-1989)
“Landskap med änder” (1931)

etsning 198 x 158;
Signerad i plåten, i bildytan n.t.h.: VRSVS fecit
text: B. v. Rosen F.f.G.K. -48 (i plåten n.t.v.).
I: med enbart plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad. Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1948
“De höga bergen”

etsning 155 x 198;
text: F.f.G.K. 1950 års portfölj.
Signerad i plåten n.t.v. Ursus fecit -48.
I: före all text utom plåtsignaturen; handsignerad;
II: med text; ej handsignerad
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1950