Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Börje Veslen (1903-1973)
“Ecce Homo”

etsning 173 x 93;
text: F.f.G.K. 1941 n.t.h. i bildytan;
I: med text; handsignerad;
II: med text; ej handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1941
“Flickan i länstolen”

färglitografi (3 plåtar) 150 x 138;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår:1945
“Jesus får en liten flickas huvud i sin hand under bombardemanget”

litografi 93 x 140;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms
Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår:1947
“Vinjett”

litografi 94 x 145;
I: före text. Handsignerad;
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Julius Olséns litografiska anstalt, Stockholm.

Portföljår:1955
“Flyende harpya”

litografi 185 x 272;
Tryckningen utförd av konstnären på tryckeri Grafikon, Stockholm.

Portföljår:1959
“Minotauros”

litografi 147 x 126;
Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten. Denna upplaga är numrerad.

Portföljår:1964