Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ulf Trotzig (1925-2013)
“Skogsinteriör med figurer”

etsning 277 x 357;
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.
Denna upplaga har numrerats av konstnären.

Portföljår:1957
"Mörk fågel över vatten"

akvatintetsning, kopparstick 248 x 326;
Tryckt av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår:2003

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 2003 [pdf 1.2MB]