Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Björn Trägårdh (1908-1998)
“Fiskebåtar, Bretagne”

färglitografi (5 stenar) 215 x 334;
Signerad Trägårdh på stenen n.t.v.
I: signatur på stenen samt handsignerad.
II: signatur på stenen samt text F.f.G.K. på stenen. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Imprimerie André Clot, Paris.

Portföljår:1948