Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Elvi Tondén (1886-1971)
“Landskap med ryttare”

träsnitt (3 stockar) 270 x 235;
text (i boktryck): Landskap med Ryttare.
Fören. f. Grafisk Konst. ELVI TONDÉN
I: före all text. handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1920