Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bo Swenson (f 1932)
"Förbiilande landskap"

färglitografi 417 x 510;
Tryckningen utförd av AB Sigma-tryckeriet, Stockholm.

Portföljår:1971
"Allén"

färgserigrafi 398 x 548;
Tryckningen utförd av Ingvar Landberg, Stockholm.

Portföljår:1986

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1986 [pdf 356KB]