Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Roland Svensson (1910-2003)
"Kväll"

färglitografi 300 x 400;
I: Handsignerad;
II: Ej handsignerad;
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår:1941
"Höstkväll i utskärgården"

färglitografi (4 plåtar) 100 x 305;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms
Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår:1942
"Vinter på Möja"

färglitografi (4 plåtar) 140 x 340;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår:1943
"Höstseglats"

färglitografi 320 x 275;
text: F.f.G.K. –53
Signerad på stenen t v i bildytan: R.S.
I: före text. Handsignerad;
II: med text.Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av litografen Rolf Jansson, Stockholm.

Portföljår:1953