Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Yngve Svedlund (f 1925)
“Romantisk stad”

etsning 333 x 260;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1968