Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Harriet Sundström (1872-1962)
“Arbetshästar”

färgträsnitt (3 stockar) 108 x 153;
text (i boktryck): ARBETSHÄSTAR. H.Sundström inv. et sc.
Inköpt vid För. f. Graf. Konst pristäflan / 1907.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd i München.

Portföljår:1908
“Hundar och harar”

färgträsnitt (2 stockar) 186 x 237;
text (i boktryck): “HUNDAR OCH HARAR”, originalträsnitt. H. Sundström inv. sculp.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1914