Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Hjalmar Strååt (1885-1971)
“Vid taffeln”

akvatintetsning 148 x 307;
text (i boktryck): VID TAFFELN. HJ. STRÅÅT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1912.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1912
“Vårnatt”

träsnitt (2 stockar) 179 x 281;
text (i boktryck): “VÅRNATT”, originalträsnitt. Hj. Strååt inv. sculp.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1914
“En musikstund”

litografi (tryckt i brunt) ca 310 x 260;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927. HJ. STRÅÅT 1927 “EN MUSIKSTUND” (i bildytan nere t.v. och t.h.)
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1927