Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gerald Steffe (f 1939)
“India”

etsning 166 x 194;
Tryckningen utförd av konstnären Lasse Söderberg, Stockholm.

Portföljår:1977

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1977 [pdf 305KB]
“Mask”

etsning 230 x 313;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1986

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1986 [pdf 355KB]