Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Denis Stéen (f 1929)
“Rumsbildning”

trägravyr (2 stockar) 159 x 201;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1959
“Vattenspegling”

trägravyr 189 x 249;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1962
“Huset”

träsnitt 250 x 190;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1972

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1972 [pdf 278KB]
“Tecknet”

styrengravyr 402 x 201;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1991

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1991 [pdf 106KB]