Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Uno Stallarholm (1894-1974)
“Brovalv, Florens”

etsning 245 x 325;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1926
Signerad i plåten t v i bildytan:
U.Stallarholm 24
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1926