Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gunnar Söderstrom (f 1931)
“Flygande”

färgetsning 267 x 203;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1970