Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Kersti Söderström-Ergon (f 1938)
“Ängslan”

etsning 253 x 304;
Tryckningen utförd av konstnären

Portföljår:1979

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1979 [pdf 331KB]
“Medierna anfaller”

trä- och linoleumsnitt 301 x 400;
Tryckningen utförd av konstnären
Vissa avdrag av detta blad har av konstnären åsatts namnet “Tunnelbanan”.