Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carl Gustaf Söderlund (1860–1905)
"L´Attente" (efter Ernest Meissonier)

etsning 282 x 195;
text: L´ATTENTE (EFTER MEISSONIER) SODERLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1895. Imp. Ch. Wittman, Paris; t.v. i bildytan: Meissonier 1857.
I: före annan text än Meissoniers namn. Under bildytan en bildsignatur med den franska liljan. Handsignerad.
II: med text. Bildsignaturen bortslipad.
Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Wittman, Paris.

Portföljår:1895
“Filosofen” (efter Rembrandt)

etsning 330 x 370;
text: FILOSOFEN EFTER REMBRANDTS ORIGINAL I LOUVRE. C. SÖDERLUND SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1900. Imp. Ch.Wittman, Paris.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Wittman, Paris. (Extrablad)

Portföljår:1900
”Spetsknypplerskan”

etsning 295 x 240;
text: SPETSKNYPPLERSKAN (LOUVRE) J. VERMEER VAN DELFT PINX. C. SÖDERLUND SC. FÖR. F. GRAF. KONST 1904. IMP. WITTMAN, PARIS.
På väggen i bakgrunden antyds Vermeers signatur.
I: före text. Handsignerad;
II: med text;
Tryckningen utförd vid Imprimerie Charles Wittman, Paris.

Portföljår:1904