Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Nils Skoog (f 1921)
“Begravningen hos Struves”

linje- och akvatintetsning 234 x 327;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1960
“Falks gille”

etsning 243 x 323;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1961