Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Waldemar Sjölander (1906-1988)
“Vid fönstret”

färglitografi (5 stenar) 425 x 330;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av AB I. Nylunds Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1946
“Modell och iris”

färglitografi (4 stenar) 429 x 329
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av AB I Nylunds Litografiska Anstalt, Stockholm)

Portföljår:1947