Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Sjöberg (1866-1950)
"Från etsarskolan"

mjukgrundsetsning 239 x 163;
text: I AXEL TALLBERGS ETSARSKOLA 1895-1896. AXEL SJÖBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1896.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd vid Tallbergska etsarskolan, senare betitlad Kongl. Akademiens Etsarskola. Bilden föreställer Axel Tallberg och tryckarpojken (”spånen”) J. V. Ekström.

Portföljår:1896