Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Marja-Leena Sillanpää (född 1965)
“dårpippipapper”

fotopolymer 210 x 156 mm;
tryckt av Johan Brauner, Stockholm, på Hahnemühle 300 gr. 250 ex.

Portföljår:2014