Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Pär Siegård (1887-1961)
“Zackeus”

träsnitt 211 x 144;
text (i boktryck): “ZACKEUS” Fören. f. Grafisk Konst 1926. Orig. träsnitt av Pär Siegård. Tryckningen utförd av konstnären.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1926