Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Eigil Schwab (1882-1952)
“Studie”

etsning 167 x 127;
text (i boktryck): STUDIE. E. SCHWAB INV. ET SC. GEN.
STAB. LIT. ANST. 2:DRA PRIS VID FÖRENINGENS FÖR GRAFISK KONST PRISTÄFLAN 1907.
Signerad i plåten t v i bildytan: SCHWAB.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1907
“Gubbhufvud”

etsning 199 x 148;
text (i boktryck): GUBBHUVUD. EIGIL SCHWAB INV. & SC.
GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM.
Signerad i plåten t v i bildytan: SCHWAB.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1908
"Tecknaren Erik Lange"

etsning 178 x 145;
text (i boktryck): TECKNAREN E. LANGE. E. SCHWAB INV.
ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan: SCHWAB 1910.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1914