Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Torsten Schonberg (1882-1970)
"Sjelfporträtt"

etsning 294 x 238;
text (i boktryck): SJELFPORTRÄTT. T. SCHONBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1912.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1912
"Kungsslupen" ("Vasaorden")

etsning 250 x 312;
text (i boktryck): KUNGSSLUPEN. T. SCHONBERG INV. ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1914
"Leda och Svanen"

litografi ca 250 x 370;
text: Leda och Svanen. Torsten Schonberg Föreningen för Grafisk Konst I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1920