Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bertram Schmiterlöw (1920-2003)
"Bastu"

etsning 243 x 302;
Signerad i plåten upptill i bildytan: Schmiterlöw
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1966