Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Börje Sandelin (1926-1970)
"Nattvandrare"

linje- och akvatintetsning 210 x 117;
text: F.f.G.K. Signerad i plåten: BS
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1954