Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Olof Sandahl (f 1938)
"Hälsningen"

linoleumsnitt i två färger 268 x 340;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1983