Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Harald Sallberg (1895-1963)
“Riddarhustorget”

etsning 244 x 375;
text: RIDDARHUSTORGET. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927. HARALD SALLBERG 1926. I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 175a)
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1927
“Utkanten av staden”

etsning 188 x 372;
text: H. SALLBERG 1927.
Fören. f. Grafisk Konst 1929
I: före all text. Handsignerad
II: med text. (Hultén 175)
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1928 och 2015
“Storkyrkan, Stockholm”

etsning 279 x 226;
text Fören. f. Grafisk Konst 1929
Harald Sallberg 1926
I före all text. Handsignerad
II med text. (Hultén 172)
Tryckningen av den signerade upplagan utförd av konstnären. och den osignerade av koppartryckare A.G. Lundin, Stockholm.

Portföljår:1930
“Roofs of London”

etsning 160 x 245;
text t h i bildytan: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1932 Signerad i plåten t v i bildytan: HARALD SALLBERG 1929
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 196)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1932
“Gränden”

etsning 276 x 227;
text: Harald Sallberg Fören. f. Grafisk Konst 1933
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 255)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1933
“Fisknätet”

torrnålsgravyr 247 x 354;
text: H. SALLBERG. FÖREN. F. GRAFSIK KONST 1936
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 278)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1936
“På lindekvist”

trägravyr 160 x 200;
text: Ingen signatur i stocken; Både état I och II är handsignerade. (Hultén 311).
Tryckningen utförd av Caslon Press, Stockholm.

Portföljår:1938
“Katt och tofflor”

trägravyr 173 x 111;
text:
I: Handsignerad;
II: Ej handsignerad; (Hultén 364)
Tryckningen utförd av Caslon Press, Stockholm.

Portföljår:1941
“Villa Ekarne, Djurgården”

etsning 150 x 224;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.
Bladet är ej infört i Karl Hulténs verkförteckning som omfattar tiden fram till 1944.

Portföljår:1945