Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Artur Sahlén (1882-1945)
"Professor Fritz Läffler"

träsnitt (2 stockar) 223 x 122;
text (i boktryck): PORTRÄTT AV PROF. FRITZ LÄFFLER.
Originalträsnitt av Artur Sahlén. Föreningen för Grafisk Konst. Signerad i stocken t h i bildytan: S 1916.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1917
"Porträtt af Nils Ångström"

träsnitt (2 stockar) ca 180 x 130;
text (i boktryck): Porträtt af läroverksadj. NILS ÅNGSTRÖM. Fören. f. Grafisk Konst. ARTUR SAHLÉN.
Signerad i stocken t h i bildytan: 19 s (spegelvänt) 18,
därunder en fisk på metrev.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1919
"Stockholms stadshus"

färgträsnitt (3 stockar) 195 x 330;
text (i boktryck, inom bildytan): A. SAHLÉN /
FÖREN. F. GRAFISK KONST 1924[!]
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1925
"Kapten E Malmberg"

träsnitt (2 stockar) 225 x 158;
text (i boktryck): FÖREN. FÖR GRAFISK KONST.
ARTUR SAHLÉN. Porträtt av Kapt. E. Malmberg. Träsnitt
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Handpresstryckeriet Artur Sahlén, Mälarhöjden.

Portföljår:1929
Handpresstryckeriet i Råsunda, som startades 1915 av konstnären Artur Sahlén tillsammans med några
träsnittande kollegor, kom även att fungera som förlag för olika sorts verk, alla med illustrationer i träsnitt. Bland hans egna utgivna verk märks t.ex. träsnittsserien ”Stockholm i exteriörer” (1923-29; 25 blad), ”Träsnitt ur svenska kistebrev” (1930), ”Herresäten och några andra motiv öster om Stockholm” (1935-37; 25 färgträsnitt).