Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Marja Ruta (f 1942)
“Madonna”,

träsnitt 353 x 349;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1975

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1975 [pdf 126KB]