Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lars Rolf (1923-2001)
“Brottsjö”

etsning 229 x 327 ;
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1953
“Figurer mot solen”

linoleumsnitt 300 x 201;
Tryckningen utförd av konstnären tillsammans med konstnären Svenolov Ehrén.

Portföljår:1965