Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Torsten Renqvist (1924-2007)
“Detalj till Flygplanskyrkogård”

linoleumsnitt (2 färger) 250 x 400;
Signerad i stocken t h i bildytan: TR -51
I: utan övrig text. Handsignerad.
II: utan övrig text.
Tryckningen utförd av konstnären samt kollegan Svenolof Ehrén.

Portföljår:1951
“Promenad med hund”

akvatintetsning 192 x 253;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1956
“Skogsbryn I”

etsning 242 x 269;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1965
“Blont landskap”

etsning 209 x 238;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1967
"Apan"

träsnitt 230 x 180;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
"Elefanten"

linoleumsnitt 235 x 180;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
"Fiskarna"

träsnitt 160 x 200;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Fågel i en skog

träsnitt 180 x 240;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Hjortdjuren

träsnitt 160 x 200;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Igelkotten

träsnitt 180 x 240;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Kråkungen

linoleumsnitt 155 x 270;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Källarråttan

linoleumsnitt 200 x 160;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Råttboet

träsnitt 165 x 200;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Räven

linoleumsnitt 180 x 255;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006
Vårtsvinet

linoleumsnitt 130 x 190;
Tryckt av Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2006

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 2006 [pdf 72KB]