Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ulf Rahmberg (f 1935)
“Spegeln”

akvatint- och mjukgrundsetsning 238 x 363;
Tryckningen utförd av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår:1989

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1989 [pdf 106KB]