Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Prins Eugen (1865-1947)
"Molnet"

mjukgrundsetsning 245 x 196;
text (i boktryck): MOLNET Eugen sculps. Fören. F. Grafisk Konst 1897. Imp. N. Bagge.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Nils Bagges officin, Stockholm.

Portföljår:1897
“Pilar vid stranden” (1936)

etsning 146 x 193;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1943
“Stockholm Slott”

mjukgrunds- och akvatintetsning 162 x 235;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av koppartryckare
A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1944