Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carl Olof Petersen (1881-1939)
“Kråkor i snö”

färgträsnitt (2 stockar) 190 x 234;
text (i boktryck): “Kråkor i snö”. Carl O. Petersen. Org. träsnitt. 3:dje pris vid Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907.
I: utan text;
II: med text; förekommer dels med, dels utan handsignatur;
Tryckningen troligen utförd i Tyskland.

Portföljår:1907
“Från krinolintiden”

färgträsnitt (3 stockar) 238 x 189;
text (i boktryck): “Från krinolintiden”. Carl O. Petersen.
Org. träsnitt. Inköpt vid Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907.
I: utan text;
II: med text; förekommer dels med, dels utan handsignatur;
Tryckningen troligen utförd i Tyskland.

Portföljår:1907
“Kalkoner”

träsnitt 200 x 250;
text (i boktryck): “Kalkoner”. Carl O. Petersen. Org. träsnitt. Inköpt vid ”Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907”.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd i München.

Portföljår:1908